Enkät om Riddersvik

Riddersvik i Hässelby Villastad är ett av de områden som staden vill utveckla med bland annat nya bostädern på det gamla trädskoleområdet. Det har goda möjligheter att bli ett trevligt och trivsamt bostadsområde med höga boendekvaliteter.

Som en del av planarbetet för utvecklingen av Riddersvik har Quality Architects på uppdrag av Stockholms stad genomfört en medborgarundersökning under perioden 3 november – 30 november 2014 med hjälp av en Meerci-enkät. Enkäten har fokuserat på de områden som inte ska bebyggas, främst den engelska parken, eftersom avsikten är att bevara och rusta upp den.

Information skickades ut till drygt 5000 hushåll i närområdet. Information om enkäten förmedlades även via annons i lokaltidningen, information på stockholm.se, biblioteket i Åkermyntans centrum samt Hässelby gårds centrum och via stadsdelens reception m.m.

Enkäten fungerar som en tidig dialog med medborgarna. Metoden går ut på att samla in kunskap om området genom att fråga de människor som vistas där hur de upplever det. Medborgarnas upplevelser mäts utifrån ett antal för området utvalda platser och ger en systematisk beskrivning och värdering av området.

Totalt var det 787 personer som besvarade enkäten. Den yngste som svarade var 11 år och den äldste var 87 år. Tack till alla er som svarat på enkäten!

Resultaten från enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet.

Ta del av sammanställningen av enkäten (PDF)

Senast uppdaterad 19 mars 2015

Karta med positionen för Hässelby Villastad, Riddersvik utmarkerad
Se Hässelby Villastad, Riddersvik på kartsidan
Lat N 59º 23' 2" Lon E 17º 47' 38"
Se Hässelby Villastad, Riddersvik i Google Maps

Kontakt