Beslut om markanvisning i Riddersviksområdet

Publicerad
18 april 2012 15:30
Senast ändrad
24 mars 2014 16:50
Ämne
Om projektet

Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 7 februari 2013 i huvudsak i enlighet med exploateringskontorets förslag. Beslutets huvudsakliga innebörd är:

  • Att exploateringskontoret ska upprätta markanvisningsavtal med Småa AB för ca 50 småhus och ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
  • Att exploateringskontoret fortsätter utredningsarbetet för det berörda området med utgångspunkten att ridverksamheten i området blir kvar.
  • Att exploateringsnämnden av stadsbyggnadsnämnden begär en planändring av det aktuella området.

Med ridverksamheten kvar i området begränsas antalet bostäder till ca 300 inom det område där Trädskolan tidigare var belägen samt området närmast norr om Lövstavägen.

Ny detaljplan kommer att upprättas för hela Riddersviksområdet inklusive Riddersviks gård och den Engelska parken. Genom detta skyddas även de natur- och kulturhistoriska värdena i området.

Senast uppdaterad 24 mars 2014