Bostäder Hässelby Villastad, Riddersvik

Riddersvik
Riddersvik

Om projektet

Stockholms stad planerar för cirka 550 bostäder i Riddersvik i Hässelby Villastad. Bebyggelsen kommer att förläggas huvudsakligen till det område som tidigare varit Stockholms stads trädskola, mellan Lövstavägen och Riddersviks gårdsväg.

Varför?

Intill Riddersviks gård fanns tidigare en trädskola för odling av träd till stadens gator, torg och parker. Eftersom trädskolan har avvecklats kan platsen nu utvecklas med nya bostäder. De nya bostäderna är viktiga när Stockholm växer och bidrar till en levande stad med blandning av olika bostadsformer. Genom detaljplanering av Riddersvik kan områdets unika värden säkerställas på lång sikt – det handlar om såväl naturvärden, rekreationsvärden som kulturhistoria.

Vad?

Området bedöms kunna rymma cirka 550 bostäder i både småhus, mindre flerbostadshus i varierande utformning samt en förskola och ett omsorgsboende.

Vem?

Exploateringsnämnden beslutade 2013-02-07 att anvisa en del av området till Småa AB för ca 50 småhus och ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Exploateringskontoret fick också i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet för hela området. Exploateringsnämnden beslutade 2014-08-28 att anvisa mark till Besqab Produktutveckling AB för ett vård- och omsorgsboende för äldre.

Exploateringsnämnden tog den 20 oktober beslut om markanvisning till Hauschild & Siegel Architecture AB, Ikano Bostad AB, Wallfast AB, Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB tillsammans med Svenska Hem i Bromma Mark XXIV AB och Vivere Fastigheter AB tillsammans med Vivere Bygg & VVS AB, Riddersvik kvarter 8 AB samt beslut om en tidig markreservation för bostäder till Innovation Properties Sverige AB och Västkuststugan AB för byggnation av bostäder.

När?

Ny detaljplan kommer att upprättas för området. Plansamråd beräknas äga rum under hösten 2017. Byggnation av bostäder beräknas att starta tidigast under 2019. Utbyggnaden bedöms ske i etapper under flera år.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 16 december 2016

Karta med positionen för Hässelby Villastad, Riddersvik utmarkerad
Se Hässelby Villastad, Riddersvik på kartsidan
Lat N 59º 23' 2" Lon E 17º 47' 38"
Se Hässelby Villastad, Riddersvik i Google Maps

Kontakt