Trafik och vägar Södermalm, Repslagargatan

Cyklist på Repslagargatan
Foto: Fredrik Wittbjer, Stockholms stad

Om projektet

Ett parallellt stråk för cykeltrafik har skapats på Repslagargatan. Gågatudelen på Götgatan ska vara tillgänglig för cykeltrafik, men inte inbjuda till höga hastigheter. Med Repslagargatan som ”ventil” avlastas Götgatan och erbjuder ett alternativ då det är som flest gående på Götgatan.

Varför?

För att Repslagargatan ska bli en laglig, alternativ cykelförbindelse i båda riktningarna krävs att enkelriktningarna på Repslagargatan och S:t Paulsgatan åtgärdas. En motriktad cykelbana har därmed byggts utanför den östra gångbanan på Repslagargatan och att parkeringen har flyttats till den västra sidan av gatan.

När?

Genomfört våren 2014

Senast uppdaterad 27 juli 2015

Karta med positionen för Södermalm, Repslagargatan utmarkerad
Se Södermalm, Repslagargatan på kartsidan
Lat N 59º 19' 0" Lon E 18º 4' 14"
Se Södermalm, Repslagargatan i Google Maps

Kontakt