Tillfällig saluhall

Tillfällig saluhall. Foto: Lennart JohanssonTillfällig saluhall. Foto: Lennart Johansson

En ny tillfällig saluhall håller öppet på Östermalmstorg när vi genomför projektet att renovera och utveckla Östermalms saluhall 2016-2018.

Den tillfälliga saluhallen står på Östermalmstorg i 721 dagar. Under den tiden är målet att i den tillfälliga saluhallen behålla Östermalmshallens årliga besökstal på cirka 1,7 miljoner.

Tillfällig saluhall bäst för alla parter

En tillfällig saluhall i anslutning till den gamla är en bra lösning för alla parter. Kunderna hittar handlarna på samma plats som vanligt, boende och verksamma i området får en ny attraktiv mötesplats under tiden den gamla hallen renoveras. Staden kan genom projektet erbjuda sina hyresgäster attraktiva ersättningslokaler anpassade för deras verksamhet.

Östermalms saluhall är världsunik arkitektoniskt och även av en anledning som inte många känner till, att en stor del av den mat som säljs produceras på plats i de professionella köken i byggnaden. Denna närhet mellan tillverkning och kunder ger handlarna en möjlighet att ge exceptionell service och kvalitet.

Östermalms saluhalls varumärke är till stor del dess handlare. Östermalms saluhall är en fantastisk matkulturmiljö att mötas i för alla, stockholmare såväl som för turister. Den är även en stor magnet för all annan handel i området och sätter stor prägel på omgivningarna. Därför är det viktigt att hålla öppet under renoveringen, både för att bevara en unik matkultur bland handlarna och för att kunna erbjuda närområdet ett nytt attraktivt besöksmål.

Eftersom den tillfälliga saluhallen är just tillfällig måste investeringen ses i förhållande till produkten. Målet har varit att hitta en fungerande lösning som skapar bra förutsättningar för saluhallsverksamhet under hela den tid som Östermalms saluhall renoveras och utvecklas. Samtidigt ska miljön i den tillfälliga saluhallen – precis som i den gamla – kunna erbjuda något unikt.

Inbjudande design med atmosfär

Den tillfälliga saluhallen innebär att allt inte är precis som vanligt på Östermalmstorg, men förhoppningen är att den ska tillföra något unikt till platsen under de två år den står på platsen. Arkitektoniskt har prioriteten varit att få en samanhållen stark karaktär och en form som bjuder in alla i staden och - naturligtvis – att skapa en funktionell byggnad för verksamheterna. Att behålla de naturliga rörelsemönstren över torget har också varit viktigt och därför ligger de största entréerna placerade som fortsättning på Humlegårdsgatan rakt igenom huset.

Bakom väggarna längs de stängda långsidorna finns all teknik, logistik för in- och uttransport av varor och avfall, kyl och frysrum och alla köken. Allt är extremt komprimerat och ytsnålt och köken används i treskift över hela dygnet.

Stor omsorg har lagts på att den tillfälliga saluhallen ska kännas välkomnande dygnet runt, och ett milt ljus lyser genom den övre plastfasaden även på nätterna så att gatorna runt torget är en trevlig miljö även när det är mörkt. Ansvarig arkitekt är Mark Humphreys från Tengbom Arkitekter.

Konstruktionen

Den tillfälliga hallen upptar en yta av cirka 2000 kvadratmeter ¬¬- nästan hela torget.  Själva byggnaden är två våningar hög och nästan helt byggd i trä. Taket bärs upp av pelare av limträ med ett kryssformat tvärsnitt. Träbalkarna ovanför pelarna är i massivt lamellträ. Taket består av träullitskivor med ytterligare isolering över. Fasaden levereras i moduler med stomme av träreglar och klädda med björkplywood både utvändigt och invändigt. Övre delen av fasaden är utvändigt klädd med kanalplast och den undre med obehandlade träribbor i furu som bland annat hjälper till att täcka skarvarna på väggmodulerna.

Den tillfälliga saluhallen kan lätt demonteras för att senare återanvändas.

Kommunikation i närområdet

Den här typen av projekt påverkar givetvis omgivningen. Den tillfälliga saluhallen har löpande kommunicerats med boende och fastighetsägare i området genom exempelvis ett öppet hus, skriftlig information i brevlådor och på allmänna platser, artiklar och broschyrer, webb och sociala medier, telefon- och mailjour för den som vill veta mer och skyltning i närområdet.

Ett projekt med många utmaningar

Den tillfälliga saluhallen har varit ett bygge med många utmaningar. Vi fick till exempel gräva upp och flytta hundra år gamla avloppsledningar under torget. Nu är de utbytta och istället placerade runt om platsen.

Marken på torget sluttar betänkligt, 1,9 meter på diagonalen. Alla handelsplatser inne i hallen har gjutits plana, medan kunderna får gå på ett litet sluttande plan.

Att bygga på en sådan här plats, med många människor som passerar varje dag är också en utmaning. Vi är tacksamma för det tålamod med byggprojektet som boende och verksamma i närområdet har visat.

Under projektets gång har vi upp till 80 byggare på plats. Lägg därtill 30-40 konsulter som ritar och planerar samt cirka 15 personer på projektkontoret. Som mest kommer omkring 170 personer att vara engagerade i projektet.

Intresset för den tillfälliga saluhallen är stort. Allt har gått via offentlig upphandling, och många byggföretag har velat delta i projektet. Och det kommer också många besökare, både folk från byggbranschen och andra som vill se hur man kan bygga smart på en trång yta.

Senast uppdaterad 17 augusti 2016