Bostäder Östermalm, Drottning Kristinas väg 69–73

Gatuvy från Drottning Kristinas Väg
Gatuvy från Drottning Kristinas Väg

Om projektet

På Drottning Kristinas Väg 69–73, nära Kungliga Tekniska Högskolan, ligger tre studentbostadshus som har haft ett tillfälligt bygglov som nu har gått ut. För att husen ska få stå kvar behöver Stadsbyggnadskontoret undersöka platsens lämplighet för studentboende liksom möjliga säkerhetsåtgärder.

Varför?

Högre utbildning och forskning har en nyckelroll för Stockholms konkurrenskraft såväl nationellt som internationellt och att kunna erbjuda studentbostäder är avgörande för att locka studenter och forskare till stadens högskolor. För Kungliga Tekniska Högskolan är dessutom bostäder en viktig parameter för att skapa ett levande campus.

Planområdet avgränsas av Roslagsbanan i väster, Drottning Kristinas Väg i öster och befintliga institutionsbyggnader i söder. Som närmast ligger Roslagsbanan åtta meter från husen och kan utgöra en risk vid urspårning. Stadsbyggnadskontoret behöver därför undersöka platsens lämplighet för studentboende och om det är möjligt att ge bostäderna permanent bygglov.

Vad?

Planförslaget innebär att det kan bli möjligt att ge permanent bygglov för de 72 befintliga studentlägenheterna genom en ändring av den nuvarande detaljplanen om säkerheten för husen är tillräcklig.

Idag är bostäderna placerade på ett avstånd som är närmare Roslagsbanan än vad länsstyrelsen och Trafikförvaltningen tidigare bedömt som lämpligt säkerhetsavstånd. Men eftersom Trafikförvaltningen har ställt sig försiktigt positiva till riskreducerande åtgärder, så som att lägga till en skyddsräl på Roslagsbanan, kommer Stadsbyggnadskontoret att pröva frågan om permanent bygglov för bostäderna. I planarbetet kommer Stadsbyggnadskontoret därför att undersöka riskerna med husens placering intill Roslagsbanan och vilka säkerhetsåtgärder de kan ta för att skydda husen vid eventuell urspårning.

Stadsbyggnadskontoret kommer även att undersöka hur bostäderna ska kunna bli mindre bullerutsatta.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, Trafikförvaltningen och Familjebostäder.

Senast uppdaterad 12 januari 2016

Karta med positionen för Östermalm, Drottning Kristinas väg 69–73 utmarkerad
Se Östermalm, Drottning Kristinas väg 69–73 på kartsidan
Lat N 59º 21' 7" Lon E 18º 3' 51"
Se Östermalm, Drottning Kristinas väg 69–73 i Google Maps

Kontakt