Trafik och vägar Hagsätra, Ormkärrsvägen

Ormkärrsvägen
Bilar och cyklist på Ormkärrsvägen

Om projektet

Ormkärrsvägen är en viktig länk mellan Stockholms stad och Huddinge kommun och är ett av flera prioriterade cykelstråk i Stockholms län. Därför har ett antal förbättringsåtgärder genomförts för att öka säkerheten och framkomligheten för cyklister och fotgängare.

Varför?

Stockholms stad har ökat säkerheten och förbättrat framkomligheten för cyklister och fotgängare på den olycksdrabbade sträckan mellan Hagsätra industriområde och Älvsjöbadet. Åtgärderna är en del i satsningen att bygga ut regionala cykelstråk.

Vad?

Enligt Stockholms stads cykelplan har följande åtgärder genomförts på Ormkärrsvägen:

• Breddad gång- och cykelbana
• Ombyggda övergångsställen
• Ökad säkerhet i korsningar för cyklister och fotgängare
• Rakare sträckning och bättre sikt för samtliga trafikanter
• Busshållsplatsen vid Älvsjöbadet är ombyggd

Nya träd har planterats vid Älvsjöbadet och i parken mellan Ormkärrsvägen och Götlundagatan.

Vem?

Stockholms stad har genomfört projektet.

När?

Projektet startade hösten 2015 och avslutades sommaren 2016.

Senast uppdaterad 6 juli 2016

Karta med positionen för Hagsätra, Ormkärrsvägen utmarkerad
Se Hagsätra, Ormkärrsvägen på kartsidan
Lat N 59º 15' 54" Lon E 18º 0' 36"
Se Hagsätra, Ormkärrsvägen i Google Maps

Status

  • Klart

Kontakt