Trafik och vägar Hammarbyhöjden, Nynäsvägen

Cyklist på Nynäsvägen
Foto: Fredrik Wittbjer, Stockholms stad

Om projektet

Nynäsvägens lokalkörbanor var enkelriktade och då cyklandet skedde i blandtrafik innebar det att även cykellösningen var enkelriktad, vilket ledde till besvärliga och tidskrävande omvägar för cykeltrafiken. Trafikmängden på lokalkörbanorna var relativt hög, då en viss smittrafik skedde från Nynäsvägen, och bidrog till en otrygg miljö för cyklisterna.

Varför?

Nya cykelbanor längs Nynäsvägen bidrar till att framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister ökar då dagens enkelriktade lösning i blandtrafik blir dubbelriktade på cykelbanor.

Vad?

Genomgående gång- och cykelbanor föreslås på de flesta gator som leder ut till lokalgatorna. Detta innebär att gång- och cykeltrafikanter har företräde samt att hastigheten minskas då bilisterna måste köra över en ramp alternativt en trottoarkant innan de kommer ut på lokalgatan.

Busshållplatserna på sträckan utformas som så kallade stopphållplatser. Det innebär att när bussen står vid hållplatsen kan motorfordonstrafiken ej passera, vilket medför att trafiksäkerheten ökar. Vid Tallkrogsvägen byggs en ny upphöjd cykelöverfart.

Dubbelriktade gång- och cykelbanor anläggs längs lokalgatorna vid Nynäsvägen mellan Sockenvägen i söder och Sofielundsplan i norr.

Senast uppdaterad 27 juli 2015

Karta med positionen för Hammarbyhöjden, Nynäsvägen utmarkerad
Se Hammarbyhöjden, Nynäsvägen på kartsidan
Lat N 59º 16' 57" Lon E 18º 5' 24"
Se Hammarbyhöjden, Nynäsvägen i Google Maps

Kontakt