Trafik och vägar Nynäsvägen

Nynäsvägen

Varför?

Stockholms stad har sedan tidigare färdigställt ett bullerskydd längs med Nynäsvägen. Skyddet har minskat ljudnivån från trafiken och därmed förbättrat boendemiljön.

Vägen är en av stadens mest trafikerade infarter med en årsdygnstrafik på drygt 100 000 fordon.

Mätningar som gjorts efter bullerskyddets uppsättande visar på en minskning av buller med ca 9-11 decibel för majoriteten av de boende.

Vissa boende på tredjevåningen längs Nynäsvägen och lägre våningsplan i ett fåtal fastigheter har oförändrat bullernivå inomhus efter att bullerskyddet är uppsatt.

Vad?

Staden ska tillämpa ljuddämpande åtgärder i form av ljuddämpande fönsterglas.
Kostnaden för dessa åtgärder kommer Stockholms stad att stå för. Tanken att allt arbete med fönsteråtgärderna ska ske under en och samma arbetsdag för att minska att störa lägenhetsinnehavarna.

Vem?

Stockholms stad.

När?

Sommaren, hösten och vintern 2015.

Påverkan i närområdet

Det kommer att ske arbeten längs lokalgatorna med fasta etableringsplatser på var sida om Nynäsvägen.

Senast uppdaterad 9 juli 2015

Karta med positionen för Nynäsvägen utmarkerad
Se Nynäsvägen på kartsidan
Lat N 59º 16' 57" Lon E 18º 5' 24"
Se Nynäsvägen i Google Maps

Kontakt