Bostäder Liljeholmen, Nybohovsbacken

Liljeholmen, Nybohovsbacken

Om projektet

Nybohovsbacken är ett område i stadsdelen Liljeholmen. Här planeras 180 nya bostäder, kommersiella lokaler och ny förskola. Bygget ska länka samman den befintliga bebyggelsen på Nybohovsberget med det nya Liljeholmstorget.

Vad?

Projektet Nybohovsbacken innebär byggande av ca 180 nya bostäder på bägge sidor om Nybohovsbacken med inslag av kommersiella lokaler i bostadsbyggnadernas bottenvåningar samt en ny förskola.

En ny park kommer att anordnas ovanför Nybohovsbacken med utblickar mot sjön Trekanten.De nya bostäderna vid

Nybohovsbacken länkar samman den tidigare något isolerat belägna befintliga bebyggelsen på Nybohovsberget med det nya
Liljeholmstorget och innebär också ett lyft för Nybohovsbackens gatumiljö.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Sisab, Besqab Mark AB och Svenska Bostäder.

När?

Byggandet kommer ske i etapper och beräknas börja 2014 och uppskattats pågå åtminstone fram till år 2017.

Påverkan i närområdet

Från och med den 1 december kommer gatan längs Nybohovsbacken att byggas om.
Vi kommer att bygger om gatan och lägga om ledningar i samband med nybebyggelse längs Nybohovsbacken. Parkeringsplatserna längs Nybohovsbacken, mellan Nybohovsgränd och Liljeholmsavfarten kommer att påverkas av detta.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 16 april 2015

Karta med positionen för Liljeholmen, Nybohovsbacken utmarkerad
Se Liljeholmen, Nybohovsbacken på kartsidan
Lat N 59º 18' 30" Lon E 18º 0' 50"
Se Liljeholmen, Nybohovsbacken i Google Maps

Kontakt