Service Norra Djurgårdsstaden, skola

Ny skola i Norra Djurgårdsstaden
Ny skola i Norra Djurgårdsstaden, tidig skiss

Om projektet

Skolan i Norra Djurgårdsstaden föreslås bli en F-6 skola med 840 elevplatser och är möjlig att ställa om till en treparallellig F-9 skola med cirka 900
eleverplatser då behovet av platser för yngre elever minskar. Initialt används delar av skolan till förskola.

Varför?

I Norra Djurgårdsstaden sker en kraftig expansion av bostäder. En ny skola ska
möta det ökade behovet av skolplatser i närområdet.

När?

Utbildningsnämnden fattade ett första inriktningsbeslut i maj 2013 om att en ny skola skulle byggas. 2014-2015 pågår detaljplanearbete i området och när det är klart kan underlag för ett genomförandebeslut läggas fram i utbildningsnämnden. Genomförandebeslut fattades i utbildningsnämnden 11 juni 2015.

Bygget planeras starta under 2017 och skolan vara färdig till höstterminen 2019.

Senast uppdaterad 17 augusti 2017

Karta med positionen för Bobergsskolan utmarkerad
Se Bobergsskolan på kartsidan
Lat N 59º 21' 25" Lon E 18º 5' 33"
Se Bobergsskolan i Google Maps

Status

  • Genomförande

Kontakt