Service Midsommarkransen, skola

Om projektet

En ny kommunal skola i Midsommarkransen planeras.

Varför?

Området Midsommarkransen/Telefonplan saknar idag kommunal grundskola. Den största lokala skolan är fristående Västbergaskolan där ca 75 procent av eleverna kommer ifrån Hägersten-Liljeholmen.

Vad?

En grundskola med kapacitet beräknad till mellan 8-900 elever för att täcka behovet i området. Skolan är inledningsvis planerad att ta emot årskurserna F-6 men ska också kunna användas för årskurserna F-9 när behovet uppstår.

Vem?

Flera av Stockholms stads förvaltningar är involverad i projektet. Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret, Utbildningsförvaltningen och Skolfastigheter i Stockholm AB.

När?

Stadsbyggnadskontorets programarbete för Aspudden-Midsommarkransen innebar att en tomt för en kommunal grundskola har pekats ut. Exploateringskontoret beslutade den 29 augusti 2013 att anvisa mark för en skola inom fastigheten Brandstegen 1 (f.d. Hägerstens brandstation) och del av Midsommarkransen 1:1.

När arbetet med att utforma en ny detaljplan, som genomförs av Stadsbyggnadskontoret, och placeringen av skolan är fastställd kan Utbildningsförvaltningen ta fram ett beslutsunderlag till utbildningsnämnden. Kapacitet, placering, ekonomi, årskurser, klasser mm tas upp i underlaget. Även kommunstyrelsens ekonomiutskott bedömer ärendet. Om nämnden och ekonomiutskottet är nöjda fattas beslut om fortsatt arbete inom ramen för beslutsunderlaget.

SISAB (skolfastigheter i Stockholm AB) tar då fram ett detaljerat förslag till skola. När offerten är klar ligger den till grund för ett nytt beslutsunderlag till utbildningsnämnden och kommunstyrelsen ekonomiutskott. Om utbildningsnämnden och ekonomiutskottet godkänner förslaget påbörjar SISAB upphandling av den entreprenör som ska bygga skolan, söker bygglov och genomför projektering av skolan.

När bygglovet är klart och entreprenören upphandlad kan skolan börja byggas.
Skolan beräknas vara färdig. Skolan beräknas vara färdig höstterminen 2020.

Påverkan i närområdet

När det nya skolan är färdig kommer den att tillgodose det behov av skolkapacitet som idag saknas i området. Under själva byggandet kommer arbeten och byggtrafik kunna påverka närmiljön. Störningarna ska i största möjliga mån minimeras.

Läs mer om Skola och bostäder vid gamla Häg

Senast uppdaterad 18 juli 2017

Karta med positionen för Skola och bostäder vid gamla Häg utmarkerad
Se Skola och bostäder vid gamla Häg på kartsidan
Lat N 59º 18' 10" Lon E 18º 0' 19"
Se Skola och bostäder vid gamla Häg i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    I före detta Hägerstens brandstation vid korsningen Tellusborgsvägen och Bäckvägen planeras en ny skola för cirka 900 elever, och snett mitt emot skolan ett nytt flerbostadshus med 50 lägenheter.

Kontakt

  • Utbildningsförvaltningen, Frågor om antalet elever och grundskolans verksamhet i stadsdelen.
  • Stadsbyggnadskontoret - Frågor kring detaljplan för Brandstegen 1, Se länk under relaterade projekt nedan