Bostäder Norrmalm, Skansen 18

Påbygganden på taket samt ljussatt arkad och hotellentré. Illustration: Wingårdh Arkitektkontor
Påbygganden på taket samt ljussatt arkad och hotellentré. Illustration: Wingårdh Arkitektkontor

Om projektet

Hotellbyggnaden i fastigheten Skansen 18 uppfördes 1968-70 som ett provisoriskt riksdagshotell. Stena Fastigheter förvärvade fastigheten 2005 och hotell Scandic Sergel Plaza hyr byggnaden för att bedriva hotellverksamhet. Stena Fastigheter vill nu bygga fler våningar för hotellverksamheten.

Varför?

År 2030 är city ett centrum för betydande delar av europeiskt näringsliv. En blandad stadsmiljö, hållbar stadsutveckling och god tillgång på moderna kontorslokaler gör att City har en unik koncentration av kvalificerade verksamheter inom näringslivet. En god tillgång på hotell, goda kommunikationer samt närhet till många sevärdheter och attraktiva stadsmiljöer har gjort City till den naturliga utgångspunkten för turism i Stockholm. Det ökade antalet hotell bidrar både till besöksnäringen och till en större nattbefolkning i lägen där permanentbostäder är mindre lämpliga.

Vad?

Syftet med deltaljplanen för Skansen 18 är att pröva en påbyggnad av hotellet med ytterligare två hotellvåningar och en mindre teknikvåning. Avsikten är också att ge det ursprungliga hotellet kulturskydd.

Fastighetsägaren vill också öppna upp en befintlig arkad mot Brunkebergstorg och fasaden vid gångbanan utmed Vattugatan föreslås öppnas upp och förses med entréer, där det fungerar.

Hotellets gård byggs över med en våning och bottenvåningen, som går i nivåer från Drottninggatan upp mot Brunkebergstorg, får fler lokaler för butiker med mera. Entréytan mot Beridarebansgatan glasas in.

När?

Detaljplanen för Skansen 18 antogs av stadsbyggnadsnämnden den 14 april 2016. Genomförandetiden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft är 5 år.

Senast uppdaterad 9 maj 2016

Karta med positionen för Norrmalm, Skansen 18 utmarkerad
Se Norrmalm, Skansen 18 på kartsidan
Lat N 59º 19' 51" Lon E 18º 3' 56"
Se Norrmalm, Skansen 18 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Samråd har genomförts under perioden 31 mars - 19 maj 2015.
    Antagande av detaljplanen beräknas ske under 2015. Genomförandetiden efter det att detaljplanen vunnit laga kraft är 5 år.

Kontakt