Trafik och vägar Norrmalm: Nybroplan till Gustav Adolfs torg

Om projektet

Sträckan mellan Nybroplan och Gustav Adolfs torg samt Kungsträdgårdsgatan söder om Arsenalsgatan, är ett utpekat pendlingsstråk i Stockholm och en del av ett regionalt stråk för cykling i Stockholms län. Framkomligheten och trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög och därför vill Stockholms stad göra det enklare och säkrare att cykla längs sträckan.

Varför?

Sträckan mellan Nybroplan och Gustav Adolfs torg är en central och viktig knutpunkt för cykling i staden och det är många som går längs sträckan. Cykelbanorna har inte tillräckligt hög standard och gränsdragningen mellan gående och cyklister är otydlig, vilket gör att det ofta uppstår konflikter.

Vad?

I enlighet med stadens cykelplan planerar Stockholms stad att genomföra ett antal åtgärder för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

• Cykelbanan över Raoul Wallenbergs torg blir bredare och tydligare.
• Gång- och cykelbanor på Arsenalsgatan blir bredare och separeras tydligare.
• Längs Kungsträdgårdsgatan mellan Strömbron och Arsenalsgatan byggs enkelriktade cykelbanor.
• Gångbanan genom Kungsträdgården blir bredare och cykelbanan behåller nuvarande bredd.
• På Jakobs torg blir gång- och cykelbanorna bredare och det blir mer plats för uteserveringar.

Utformningen och gestaltningen tar hänsyn till de höga kulturhistoriska värdena i stadsrummen.

Vem?

Stockholms stad planerar och genomför projektet.

När?

Byggstart tidigast hösten 2017. Klart preliminärt under 2018.

Senast uppdaterad 17 juni 2016

Karta med positionen för Norrmalm: Nybroplan till Gustav Adolfs torg utmarkerad
Se Norrmalm: Nybroplan till Gustav Adolfs torg på kartsidan
Lat N 59º 19' 50" Lon E 18º 4' 22"
Se Norrmalm: Nybroplan till Gustav Adolfs torg i Google Maps

Kontakt