Trafik och vägar Norrmalm, Bibliotekstan

Biblioteksgatan i skymning
Biblioteksgatan

Om projektet

Vi förbättrar trafikmiljön för gående i området kring Biblioteksgatan - Bibliotekstan. Norrlandsgatan får breddad gångbana och del av Lästmakargatan, Jakobsbergsgatan samt Mäster Samuelsgatan blir gågator.

Varför?

Området kring Biblioteksgatan, populärt kallat Bibliotekstan, är ett välbesökt handelsområde som många väljer att promenera i. Gatorna och gångbanorna är idag smala och inte anpassade till det antal människor som rör sig i området.

Dessutom är en stor del av biltrafiken som kör genom området otillåten. På Mäster Samuelsgatan är andelen otillåten biltrafik cirka 80 procent.

För att prioritera gående och samtidigt lösa problemet med den otillåtna trafiken bygger vi om Norrlandsgatan med bredare gångbana och inför gågata på del av Lästmakargatan, Jakobsbergsgatan samt Mäster Samuelsgatan.

Vad?

På Norrlandsgatan breddar vi gångbanan och placerar ut nya träd, sittplatser och cykelparkeringar, på sträckan mellan Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan. Det innebär att vi tar bort körbanan i norrgående riktning på denna sträcka. Vid korsningarna med Lästmakargatan, Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan blir gångbanan upphöjd längs med Norrlandsgatan.

Lästmakargatan blir gågata på sträckan mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. Även Jakobsbergsgatan och Mäster Samuelsgatan blir gågator på sträckorna mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan.

På Mäster Samuelsgatan ändras körriktningen till östgående för att minska otillåten trafik. Leveranstrafik kommer att vara tillåten på gågatorna endast mellan klockan 06.00 och 10.00, alla dagar.

I projektet ingår även att bygga cirka 70 nya cykelparkeringsplatser.

Vem?

Stockholms stads trafikkontor är byggherre för projektet. Fastighetsägaren Hufvudstaden finansierar installation av markvärme på en del av Norrlandsgatan.

När?

Projektet planeras starta i augusti 2016.

Påverkan i närområdet

Under byggtiden kan du som bor, arbetar eller passerar nära våra arbetsområden påverkas av bullrande arbeten och trafikomläggningar.

Läs mer om Norrmalm, Bibliotekstan

Senast uppdaterad 18 juli 2017

Karta med positionen för Norrmalm, Bibliotekstan utmarkerad
Se Norrmalm, Bibliotekstan på kartsidan
Lat N 59º 20' 4" Lon E 18º 4' 21"
Se Norrmalm, Bibliotekstan i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Projektet planeras starta i augusti 2016.

  • Klart

Kontakt