Trafik och vägar Norra Djurgården, Roslagsvägen

Norra Djurgården, Roslagsvägen, genrebild cykel
Genrebild cykel, foto: Lennart Johansson

Om projektet

Roslagsvägen är ett utpekat regionalt cykelstråk och pendlingsstråk i cykelplanen. När området kring Albano har byggts om så kommer en ny gång- och cykelbana att byggas på Roslagsvägens östra sida för att göra det enklare att cykla och gå.

Varför?

Området kring Albano byggs om vilket gör att gång- och cykelvägen måste flyttas.

Vad?

Med utbyggnaden av området kring Albano blir det en ny kvartersbildning vilket gör att gång- och cykelbanan måste flyttas.
Den nya gång- och cykelbanan kommer att bli 5 meter bred i stället för dagens 4 m. Sträckan är 700 m och kommer att anläggas på Roslagsvägens östra sida friliggande från körbanan med några meters grönytor på bägge sidor.

Vem?

Stockholms stad planerar projektet tillsammans med Akademiska Hus.

När?

Inriktningsbeslutet fattades i trafiknämnden den 10 november 2016.
Ombyggnaden av fastigheterna inom Albano närmast Roslagsvägen är planerad att påbörjas under 2018.
Genomförandet av gång- och cykelbanan planeras att påbörjas under 2018.

Senast uppdaterad 15 november 2016

Karta med positionen för Norra Djurgården, Roslagsvägen utmarkerad
Se Norra Djurgården, Roslagsvägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 19" Lon E 18º 3' 19"
Se Norra Djurgården, Roslagsvägen i Google Maps

Kontakt