Bostäder Norra Ängby, Ängbyskolan 17

Planområdet
Planområdet

Om projektet

Stadsdelen Norra Ängby bygdes på 1930-talet och kännetecknas av ett stort och enhetligt småstugeområde nära till grönska.

Varför?

I närhet till planområdet finns Ängbyskolan, Blackebergs gymnasium, Södra Ängby skola, 9 förskolor, Ängby Torg och Blackeberg centrum. Kollektivtrafiken är väl utbyggd och det råder gratis parkering på lokalgatorna.

Vad?

Planen är att bygga fem tvåvåningsradhus vid Bureusvägen söder om Ängbyskolan, och samtidigt behålla den naturliga passagen till naturområdet Komötet som sker via vägen. Det blir två parkeringsplatser per hus inom tomtområdet, och ett förråd på tomtens baksida. Uteplatser skapas både på entrésidan och på baksidan av husen.

Detta innebär att en befintlig tegelbyggnad, och ett äldre tvätteri, rivs och att ett mindre grönområde tas i anspråk.

Vem?

Metropol Fastighets AB
Nordisk Kombination Arkitektur AB

När?

Samråd: 27 maj- 15 juli 2014
Granskning: Tredje kvartalet 2015
Antagande: Fjärde kvartalet 2015

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 27 april 2015

Karta med positionen för Norra Ängby, Ängbyskolan 17 utmarkerad
Se Norra Ängby, Ängbyskolan 17 på kartsidan
Lat N 59º 20' 54" Lon E 17º 54' 24"
Se Norra Ängby, Ängbyskolan 17 i Google Maps

Kontakt