Upprustningar Kungsholmen, Norr Mälarstrands parkstråk

Norr Mälarstrand 2014.
Norr Mälarstrand 2014.

Om projektet

Norr Mälarstrand är det internationellt kända parkstråk som löper utmed Kungsholmens strandlinje mellan Rålambshovsparken i väster och Kungsholms torg i öster. Parkstråket anlades i början av 1940-talet och är ett av de finaste exemplen på den så kallade Stockholmsstilen eller Stockholmsskolan.

Varför?

Det stora användandet medför att slitaget på parkstråket är högt. Gångvägen och belysningen behöver rustas. Träd och buskar behöver ses över och i vissa fall föryngras. Även strandskoningen behöver renoveras i några delar.

Vad?

Ett program för upprustning kommer att tas fram under 2015 med syfte att göra parkstråket mer slitagetåligt samtidigt som dess ursprungliga, mycket höga, arkitektioniska värden beaktas och om möjligt förstärks. Projektering med framtagande av ritningar planeras för 2016.

Vem?

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

När?

Parkstråket planeras att rustas under 2017-2019.

Senast uppdaterad 28 november 2016

Karta med positionen för Kungsholmen, Norr Mälarstrands parkstråk utmarkerad
Se Kungsholmen, Norr Mälarstrands parkstråk på kartsidan
Lat N 59º 19' 40" Lon E 18º 1' 55"
Se Kungsholmen, Norr Mälarstrands parkstråk i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Upprustningarna påbörjas 2017.

Kontakt