Trafik och vägar Norr Mälarstrand

Visionsbild
Visionsbild Norrmälarstrand

Om projektet

Stockholm stad har beslutat att utveckla området längs med Norrmälarstrand.
Projektet innebär bland annat att bredda cykelvägen längs Rålambshovsleden – Norr Mälarstrand,till Kungsholmstorg. En sträcka på 1 350 meter.
Den nya bredden för den dubbelriktade cykelbanan är 4,5 meter enligt stadens cykelplan.

Trafiksäkerheten och tillgängligheten förbättras när nya gånggenomfarter till parkområdet byggs. Förbättrad belysning och omplanering av marken ökar tryggheten och tar bort problemen med vattensamlingar på vägbanorna.

Breddning av cykelbanan innebär omformning av parkeringsplatser utmed sträckan vilket innebär att av 60 p-platser utgår från parkeringsytan. 40 p-platser har flyttats till Rålambshovsleden, 10 p-platser har återskaptas via omstruktureringav den snedställda parkeringen och 10 p-platser har tagits bort. Det har gjorts i samråd med Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Stockholm Parkering.

En ny trappa på Rålamshovsleden som förbinder kvarteren norr om gatan med den nya parkeringen har byggts.

Varför?

Sträckan är en av innerstadens mest trafikerade cykelstråk med flöden upp mot 10 000 cyklister/dygn. Stora delar av västerorts cyklister samt cyklister från Solna/Sundbyberg tar sig till staden på detta stråk. Stråket kommer bli än mer belastat i framtiden i och med utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen samt exploateringar i Västerort och Solna/Sundbyberg.

Den planerade sträckan har idag dålig belysning. Stora problem med vattenavrinningen. Det finns inga gånganslutningar från parkeringen till parken. Skyddsremsan mellan parkering och cykelbanan är för smal och följer inte stadens riktlinjer.

Vad?

Projektet ska åstakomma framförallt:

En bättre framkomlig sträcka för staden cyklister

En trafiksäkrare sträcka för cyklister.

En tryggare plats för samtliga trafikslag

Bättre tillgänglighet till parkområdet

Vem?

Stockholms stad.

När?

Cykelbanan invigs 28 november 2016. Under våren 2017 kommer finplaneringsarbeten att färdigställas.

Senast uppdaterad 23 november 2016

Karta med positionen för Kungsholmen, Norr Mälarstrand utmarkerad
Se Kungsholmen, Norr Mälarstrand på kartsidan
Lat N 59º 19' 36" Lon E 18º 2' 50"
Se Kungsholmen, Norr Mälarstrand i Google Maps

Kontakt