Plansamrådsperiod 20 maj till 31 augusti

Publicerad
20 maj 2014 06:00
Senast ändrad
25 juni 2014 15:57
Ämne
Om projektet

Under detaljplanearbetet undersöker Stadsbyggnadskontoret möjligheten att genomföra ett förslag och under perioden 20 maj-31 augusti pågår det som kallas plansamråd. Det är den period då förslaget förevisas för allmänheten och skriftliga synpunkter kan lämnas in.

Under denna tid bjuds allmänheten även in till ett informationsmöte om föreslaget. Informationsmötet är den 11/6. För Prosten 1 finns möjlighet att ta del av förslaget i tekniska nämndhuset, i Sankta Brigittas kyrka i Nockeby, samt på denna webbsida under samrådsperioden.

Efter samrådsfasen granskas de synpunkter som kommit in på planförslaget och revidering av planen sker. När ett slutligt förslag kan antas vinner det så småningom laga kraft.
Läs mer i Frågor och svar: Hur ser processen ut efter plansamrådet?

Senast uppdaterad 25 juni 2014