Mer än en typ av projekt Nobel Center

Nobel Center

Om projektet

Stockholms stad och Nobelhuset AB planerar för ett Nobel Center på Blaiseholmen i centrala Stockholm. Där ska nobelpristagarna och deras insatser presenteras för allmänheten. Nya Nobel Center kommer att svara upp bättre mot det stora antalet besök som Nobelmuseet har varje år. Nobel Center beräknas slå upp portarna under 2019.

Varför?

Dagens Nobelmuseum lockar drygt 215 000 svenska och internationella besökare varje år. Men de nuvarande lokalerna i Gamla Stan är sedan länge för små och undermåliga. Bland annat har Nobelmuseet svårt att klara av att ta emot alla de skolklasser som vill besöka museet.

Nya Nobel Center blir en viktig symbol som visar att Stockholm och Sverige är Nobelprisets hemstad och hemland.

Den aktuella tomten har sparats för att kunna användas till ett speciellt ändamål, som just en sådan publikdragande byggnad som Nobel Center.

Vad?

Nobel Center kommer att innehålla utrymme för utställningar, vetenskapliga konferenser och lokaler för forskning. Byggnaden planeras även att innehålla bibliotek, restaurang, kafé och butik.

Nobel Center blir mer ändamålsenligt än dagens Nobelmuseum. Byggnaden planeras bli totalt 26 000 kvadratmeter.

Vem?

Marken på Blasieholmen där Nobel Centret ska byggas ägs av Stockholms stad och kommer hyras ut till Nobelhuset AB. Stockholms stad kommer att upprätta en detaljplan för området medan Nobelhuset AB kommer att ansvara för att projektera, uppföra, äga, förvalta och utveckla Nobel Center.

När?

December 2011: En avsiktsförklaring tecknades mellan Stockholms stad och Nobelstiftelsen om att gemensamt verka för byggandet av ett Nobel Center på Blaiseholmen vid Nybroviken i Stockholm.

Maj 2013: En internationell arkitekttävling utlystes för byggnadens utformning.

Oktober 2013: Elva förslag presenterades.

April 2014: Det vinnande bidraget presenterades.

4 mars-22 april 2015: Samråd för detaljplan.

27 oktober-24 november 2015: Granskning detaljplan.

25 april 2016: Beslut om antagande av detaljplan.

Planen har överklagats och besked väntas under vintern 2016.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 25 april 2017

Karta med positionen för Nobel Center utmarkerad
Se Nobel Center på kartsidan
Lat N 59º 19' 46" Lon E 18º 4' 44"
Se Nobel Center i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Denna plats i Stockholms centrala vattenrum, som sparats för ett projekt av internationell rang. Nobel Center blir hemvist för Nobelpriset och ett av Stockholms mest attraktiva besöksmål i hjärtat av Stockholm.

 • Planering

  Beskrivning

  Plansamråd 4 mars-22 april 2015. Granskning 27 oktober-24 november 2015.

  Genomförandebeslut och beslut om godkännande av detaljplan fattades i mars 2016.

  Beslut om antagande av detaljplan fattades den 25 april 2016. Detaljplanen är överklagad och besked väntas under vintern 2016.

  Länsstyrelsen avslog alla överklaganden i februari 2017. Sakägare har rätt att överklaga till nästa instans, Mark- och miljödomstolen.

Kontakt