Service Nälstaskolan

Nälstaskolan
Nälstaskolan

Om projektet

På Nälstaskolan pågår ett projekt för att öka kapaciteten och ersätta tillfälliga
byggnader med permanenta.

Varför?

Skolan bestod till en tredjedel av tillfälliga paviljonger och paviljongliknande byggnader. De tidigare tillfälliga skolpaviljongerna behövde avvecklas då det tillfälliga bygglovet gick ut.

Idrottsbyggnaden är i dåligt skick och måste ersättas. Den före detta förskolan, som ligger utanför skoltomten, avvecklas för skolbruk och den tidigare vaktmästarbostaden rivs för att ge plats åt den nya idrottsbyggnaden.

Genomförande av om- och tillbyggnad på Nälstaskolan innebär en kapacitetshöjning om 240 platser och därmed ökad möjlighet att möta det ökade behovet av elevplatser i Hässelby-Vällingby stadsdel.

Vad?

Nya byggnader utförs helt enligt dagens norm. Genomförandet kommer att bestå av en ny idrottsbyggnad, ny skolbyggnad, utökad matsal, nya administrativa ytor och elevhälsa, en glasgång med förbindelse till befintlig byggnad samt stor entré med korridor i två plan.
De två nya byggnaderna skall utföras för att uppnå ”Miljöbyggnad Silver”.

Under byggtiden pågår verksamheten som vanligt i skolan men delar av skolan evakueras för att möjliggöra nybyggnation samt för att bygget inte ska innebära någon fara för verksamheten.

När?

Byggstart sker i januari 2016 och avslut beräknas till januari 2020 och omfattas av 4 etapper.

Etapp 1: omfattar en ny idrottsbyggnad. Inflyttning av idrottsbyggnaden beräknas till i maj 2017.

Etapp 2: omfattar en ny skolbyggnad, utökad matsal, administrativa ytor och elevhälsa, glasgång med förbindelse till befintlig byggnad samt entré med korridor i två plan.
Inflyttning av nya stora skolbyggnaden beräknas till i maj 2018.

Etapp 3: Renovering och ombyggnation av befintlig skolbyggnad, hus A – E.

Etapp 4: Omfattar färdigställande av skolgård.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 23 maj 2016

Karta med positionen för Nälstaskolan utmarkerad
Se Nälstaskolan på kartsidan
Lat N 59º 22' 11" Lon E 17º 53' 6"
Se Nälstaskolan i Google Maps

Kontakt