Projekt Rågsved

Miljöspetsprojektet Rågsved i Snösätra har fokus på urban odling.

Snösätra är ett område i södra Rågsved intill Bjursätragatan och Rågsveds friområde. Det är ca 700 m till Rågsveds tunnelbanestation.

Projektets geografiska omfattning markeras på nedanstående karta. Antal lägenheter och antal hus lämnas öppet i tävlingen.

 /PageFiles/649783/Rågsved_webb.jpg

Senast uppdaterad 18 december 2013

Karta med positionen för Rågsved, miljöspetsprojekt utmarkerad
Se Rågsved, miljöspetsprojekt på kartsidan
Lat N 59º 15' 19" Lon E 18º 2' 12"
Se Rågsved, miljöspetsprojekt i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    År 2030 ska Stockholm vara världsledande i att utveckla kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik.

  • Planering

    Beskrivning

    Stockholms miljöprofilområden ska befästa Stockholms position som ledande huvudstad i klimatarbetet, stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik, och vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo.

Kontakt