Inspiration hållbarhet

Runt om i Sverige och världen finns många projekt att inspireras av. 

Vi har sammanställt en lista med ett antal miljöprojekt inom hållbarhet och urban odling. Länkarna går till webbsidor med samlade bilder. Därifrån kan du välja att gå vidare till olika webbplatser för att läsa mer.

Listan på inspirationsprojekt är bara ett urval och förändras efter hand.

Senast uppdaterad 25 mars 2014

Karta med positionen för Rågsved, miljöspetsprojekt utmarkerad
Se Rågsved, miljöspetsprojekt på kartsidan
Lat N 59º 15' 19" Lon E 18º 2' 12"
Se Rågsved, miljöspetsprojekt i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    År 2030 ska Stockholm vara världsledande i att utveckla kommersialisera och tillämpa ny energi- och miljöteknik.

  • Planering

    Beskrivning

    Stockholms miljöprofilområden ska befästa Stockholms position som ledande huvudstad i klimatarbetet, stödja marknadsföringen av svensk miljöteknik, och vara föregångare som utvecklar ny teknik som senare kommer allt bostadsbyggande i Stockholm till godo.

Kontakt