Rågsveds markanvisningstävling till nämndbeslut 12 juni

Publicerad
3 juni 2014 09:07
Ämne
Om projektet

Den 12 juni förväntas exploateringsnämnden besluta om markanvisningstävlingen med hållbarhetskriterier i Rågsved.

Anbudstävlingen genomfördes under perioden mars-april 2014. Två anbud lämnades in, varav ett inte var godkänt. I och med detta faller tävlingsmomentet.

Juryn har beslutat att arbetet med att utveckla ett miljöspetsprojekt i Rågsved fortsätter genom direktanvisning till Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Bolaget har lämnat in ett tävlingsbidrag och tagit fram ett förslag som utgår från de hållbarhetskriterier som staden ställt upp.

Senast uppdaterad 3 juni 2014