Upprustningar Midsommarkransen, Svandammsparken

Svandammsparken
Illustration över förslag till nya Svandammsparken. Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Om projektet

Svandammsparken i Midsommarkransen ska rustas upp.

Varför?

Svandammsparken har ett behov av att rustas upp och nu är planerna igång.

Vad?

Parken ska fylla behov för många olika besökare och detta tar vi hänsyn till vid utformningen av parken. En dialog med parkens besökare om vad ni tycker är bra och vad som kan utvecklas i parken genomfördes hösten 2015.

Vem?

Trafikkontoret tillsammans med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning driver projektet. Landskapsarkitekter är Nyréns Arkitektkontor.

När?

Våra landskapsarkitekter har arbetat fram ett förslag på hur den nya parken kan komma att se ut utifrån de synpunkter vi fick in under dialogen med parkens besökare hösten 2015. Samråd pågick 5-12 april 2016 och under denna period var allmänheten välkommen att lämna synpunkter på programförslaget.

Utefter de synpunkter som kommit in under samrådstiden har vi sett över förslaget. På denna sida finns nu ett uppdaterat förslag. Nu arbetar våra arkitekter med att projektera den nya parken.

Byggstart är planerad till hösten 2017. Upprustningen kommer att ske etappvis och innebär att delar av parken kommer att vara öppna för besökare under hela byggtiden. Den första etappen omfattar upprustning av plaskdamm och småbarnslek.

Senast uppdaterad 14 mars 2017

Karta med positionen för Midsommarkransen, Svandammsparken utmarkerad
Se Midsommarkransen, Svandammsparken på kartsidan
Lat N 59º 18' 4" Lon E 18º 0' 19"
Se Midsommarkransen, Svandammsparken i Google Maps

Kontakt