Mer än en typ av projekt Mariehäll, Alphyddan 11

Mariehäll, Alphyddan 11
Nya husen som byggs i Mariehäll, Alphyddan 11

Om projektet

Bebyggelsen i stadsdelen Mariehäll är varierad med en blandning av storskaliga industri- och kontorskomplex från 1960- och 1970-talen samt några få mindre flerbostadshus och villor från 1940- och 1950-talet. De senaste åren har en påtaglig förtätning påbörjats och många av industribyggnaderna har ersatts med bostadshus.

Vad?

Planområdet ligger vid Bällstavägen och omfattar fastigheten Alphyddan 11 som ligger nedaför ett skogsparti på en höjd. Det planeras 90 nya bostäder i två L-formade byggnader som blir circa fyra till åtta våningar med takterrasser, garage under bostadsgården samt ett centrum. Man föreslår ett cykelgarage, lokalen i bottenvåningen, kantstensparkering och en blandning av entréer för att ge Bällstavägen en mer stadsmässig karaktär.

Vem?

Einar Matsson

När?

Planen antogs av stadsbyggnadsnämnden 2015-09-24 och vann laga kraft 2015-11-01.
Byggnation pågår.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 7 juli 2016

Karta med positionen för Mariehäll, Alphyddan 11 utmarkerad
Se Mariehäll, Alphyddan 11 på kartsidan
Lat N 59º 21' 39" Lon E 17º 57' 20"
Se Mariehäll, Alphyddan 11 i Google Maps

Kontakt