Service Mälarhöjden, Mälarhöjdsvägen 23

Orienteringskarta
Karta med planområdet markerat i rött.

Om projektet

Från biograf till skola – huset på Mälarhöjdsvägen 23 har ändrat skepnad flera gånger under åren för att rymma olika sorters verksamheter. Nu tas en ny detaljplan fram för att möta framtidens behov av skolor och bostäder.

Varför?

Fastighetsägaren vill göra en planändring men för det behövs ett permanent bygglov och därmed en ny detaljplan. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa flexibilitet inför framtiden genom att tillåta att planområdet används till skolor och bostäder.

Staden har som mål att använda marken i Stockholm så effektivt som möjligt. Det innebär bland annat att mark återanvänds för nya ändamål och att användningen ska utgå från lokala förutsättningar och behov. Den nya detaljplanen bidrar till att möta de långsiktiga behoven av förskolor, skolor och bostäder och går i linje med översiktsplanen Promenadstaden.

Vad?

Den nya detaljplanen föreslår att planområdet får användas till skola, förskola eller bostäder i framtiden.
Ombyggnationerna för skolverksamheten är redan genomförda och skolverksamhet bedrivs sedan augusti 2013. För att permanent bygglov ska kunna beviljas krävs dock en ny detaljplan.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret

När?

Detaljplanen beräknas antas andra eller tredje kvartalet 2015.

Senast uppdaterad 28 juli 2015

Karta med positionen för Mälarhöjden, Mälarhöjdsvägen 23 utmarkerad
Se Mälarhöjden, Mälarhöjdsvägen 23 på kartsidan
Lat N 59º 18' 5" Lon E 17º 57' 4"
Se Mälarhöjden, Mälarhöjdsvägen 23 i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    För att permanent bygglov ska kunna beviljas krävs ny detaljplan. Den beräknas antas andra eller tredje kvartalet 2015.

Kontakt