Spårväg Mälarbanan

Om projektet

Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll nära Stockholm byggs ut. När Mälarbanan är klar blir det smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och lättare att komma fram i tid. Det blir fler spår för en bättre resa.

Varför?

Förseningar och trängsel är i dag vardag för många som åker tåg och pendlar på Mälarbanan – järnvägen norr om Mälaren mellan Stockholm och Örebro, via Västerås. I dag bor var fjärde svensk i Mälardalsregionen och allt fler flyttar hit. På den del av Mälarbanan som leder in mot Stockholm, mellan Kallhäll och Tomteboda, används spåren i dag maximalt. Alla tåg måste samsas på de två spåren på den 20 kilometer långa sträckan. Det betyder att fjärrtåg och regionaltåg får köa bakom de lokala pendeltågen som stannar vid varje station, vilket i sin tur leder till att även pendeltågen får köa.

Vad?

Trafikverket kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.

Vem?

Trafikverket tar fram en järnvägsplan och Stockholms stad tar fram detaljplaner som tillsammans möjliggör utbyggnaden av järnvägen.

När?

För sträckan Tomteboda–Kallhäll pågår utredning och planering med byggstart tidigast 2017. Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Ett program för detaljplaner har godkänts och nu pågår detaljplanering. För sträckan Spånga till Barkarby beräknas detaljplanen antas under våren 2017. Förslag till detaljplan för sträckan Sundbyberg till Spånga har varit på samråd under 2016. Nu bearbetas förslaget inför granskning som planeras till våren 2017.

Senast uppdaterad 7 februari 2017

Karta med positionen för Mälarbanan utmarkerad
Se Mälarbanan på kartsidan
Lat N 59º 22' 6" Lon E 17º 56' 27"
Se Mälarbanan i Google Maps

Kontakt