Trafik och vägar Södermalm, Långholmsgatan

Långholmsgatan

Om projektet

Långholmsgatan är ett prioriterat cykelstråk i Stockholms stads cykelvägnät, den förbinder Liljeholmen och Södermalm med Kungsholmen via Västerbron. Därför bygger Stockholms stad nya cykelbanor på Långholmsgatan samtidigt som gående och buss ska ha fortsatt god framkomlighet.

Varför?

För att göra det lättare att pendla med cykel kommer Stockholms stad att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för cyklister på Långholmsgatan. Sträckan saknar idag bitvis cykelbana och cyklisterna måste köra i blandtrafik.

Vad?

Stockholms Stad kommer att bygga två nya enkelriktade cykelbanor på Långholmsgatan, sträckan mellan Västerbron och Folkskolegatan. Cykelbanorna kommer att vara separerade från biltrafik och fotgängare och leds bakom busshållplatserna på sträckan.
Sträckan mellan Västerbron och Folkskolegatan är ett första steg. I nästa steg byggs en fortsättning på cykelbanorna på sträckan Folkskolegatan - Liljeholmsbron. Detta kommer att ske under planerad renovering av Liljeholmsbron.

Vem?

Stockholm Stad genomför projektet.

När?

Byggstart april 2016 och beräknas vara klart till våren 2017.

Påverkan i närområdet

På grund av att flera byggprojekt pågår i närområdet är påverkan på motorfordonstrafiken i båda riktningarna för närvarande stor, med risk för köbilding.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 19 januari 2017

Karta med positionen för Södermalm, Långholmsgatan utmarkerad
Se Södermalm, Långholmsgatan på kartsidan
Lat N 59º 19' 5" Lon E 18º 1' 54"
Se Södermalm, Långholmsgatan i Google Maps

Kontakt