Trafik och vägar Ladugårdsgärdet, Lilla Lidingöbron

Broarna
Illustrerat läge för ny bro rödmarkerad

Om projektet

Lilla Lidingöbron ersätter Gamla Lidingöbron för gång-, cykel-, moped- och spårtrafik mellan Ropsten och Lidingö.

Varför?

Gamla Lidingöbron sträcker sig över Lilla Värtan och binder ihop Stockholms kommun med Lidingö kommun. Bron är gammal och den gamla öppningsklaffen som tidigare låtit båtar passera har inte använts sedan början av 2000-talet på grund av säkerhetsskäl. Bron har undersökts flera gånger av olika broinspektörer och hösten 2012 visade analyser att det skulle kosta mer att behålla bron än att bygga en helt ny bro med motsvarande funktion. Därför har Lidingös kommunfullmäktige beslutat att Gamla Lidingöbron ska rivas och ersättas av en ny bro som kallas Lilla Lidingöbron.

Ropsten är en del av Norra Djurgårdsstadens utvecklingsområde där målet är att utveckla en tät och blandad stadsmiljö där trafiken förenas med stadsmiljön. Den nya bron ansluter till den planerade utbyggnaden av Spårväg City och bedöms vara förenlig med Stockholms stads översiktsplan Promenadstaden.

Vad?

Lilla Lidingöbron är en ny bro som ska ersätta Gamla Lidingöbron mellan Ropsten och Lidingö. Den nya bron kommer att placeras strax norr om den gamla och planeras vara till för gång-, cykel-, moped-, och spårtrafik.

Bron kommer att ha en segelfri höjd på cirka 6 meter vilket betyder att pendlingsbåtar även i fortsättningen kommer att kunna passera under bron. Den segelfria höjden innebär också att en god tillgänglighet utan för kraftig lutning för gång-, cykel-, och mopedtrafik kan uppnås.

Den nya bron samordnas med utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden och med en framtida koppling av Lidingöbanan och Spårväg City. Det är möjligt att tunnelbanan i framtiden dras på den nya bron mellan Ropsten och Lidingö.

Vem?

Stockholms stad, Lidingö stad, Stadsbyggnadskontoret, Lantmäterimyndigheten

När?

Den beräknade tidplanen är följande:
Samråd – maj 2015 – juni 2015
Granskning – september 2015 – oktober 2015
Antagande – december 2015

Bron ska enligt planerna vara färdigställd år 2020.

Senast uppdaterad 27 juli 2015

Karta med positionen för Ladugårdsgärdet, Lilla Lidingöbron utmarkerad
Se Ladugårdsgärdet, Lilla Lidingöbron på kartsidan
Lat N 59º 21' 32" Lon E 18º 6' 21"
Se Ladugårdsgärdet, Lilla Lidingöbron i Google Maps

Status

 • Planering

  Beskrivning

  Den beräknade tidplanen är följande
  Samråd: maj 2015 – juni 2015
  Granskning: september 2015 – oktober 2015
  Antagande: december 2015

  Bron ska enligt planerna vara färdigställd år 2020.

Kontakt