Service Kungsholmens Grundskola

Om projektet

Kungsholmens Grundskola byggs ut för att möta det kraftigt ökande elevantalet på Kungsholmen. Kungsholmens Grundskola har ett strategiskt läge nära kommunikationer som gör att den är lätt att ta sig till från flera håll.

Varför?

Antalet elever på Kungsholmen ökar kraftigt, både i etablerade områden samt i nyetableringsområden. Kungsholmens grundskolas utbyggnad kommer bidra till att möta det ökande behovet.

Vad?

Skolan byggs ut med ca 6 100 kvadratmeter. Skolans kök rustas upp samtidigt som den äldre skolbyggnaden renoveras. Skolgården förnyas och en ny idrottssal byggs i skolan. Med utbyggnaden får skolan en mer samlad verksamhet, eftersom dagens fritidsverksamheter är utspridd i flera externa lokaler.

Vem?

Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab) bygger skolan på uppdrag av Utbildningsnämnden i Stockholms stad.

När?

Bygget startade vid årsskiftet 2013/2014 och ska vara färdigt till hösttermnen 2016.

Påverkan i närområdet

I samband med bygget kommer sprängningsarbeten att utföras. Transporter till och från skolan kommer att utföras. Eleverna kommer att evakueras från skolan under byggtiden.

Senast uppdaterad 1 september 2015

Karta med positionen för Kungsholmens grundskola utmarkerad
Se Kungsholmens grundskola på kartsidan
Lat N 59º 20' 0" Lon E 18º 1' 41"
Se Kungsholmens grundskola i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Att bygga ut Kungsholmens Grundskola bidrar till att det växande antalet elever på Kungsholmen får en skolplats. Det växande behovet av skolplatser på Kungsholmen och i stora delar av Stockholms stad uppmärksammades i samband med Stadsledningskontorets utredning kring skolplatsbristen fram till år 2020.

 • Planering

  Beskrivning

  Kungsholmens Grundskola har goda möjligheter till utbyggnad. Skolans geografiska placering i närhet till goda kommunikationer gör det enkelt att ta sig till och från skolan.

  Nödvändiga beslut för påbörja detaljplaneringen av utbyggnationen fattades under maj och juni 2013. Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen, som den 11 november 2013 meddelade att man avslår överklagandet.

 • Genomförande

 • Klart

  Beskrivning

  Skolan beräknas bli klar till höstterminen 2016.

Kontakt