Trafik och vägar Kungsholmen, Rålambshovsparken, Gång- och cykel

Visionsbild: Vyn över gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken, Chris Webb, Sweco Architects
Visionsbild: Vyn över gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken, Chris Webb, Sweco Architects

Om projektet

Rålambshovsleden är ett prioriterat regionalt cykelstråk för arbetspendling. Cykelbanan i parken är en förlängning av cykelpendelstråket längs med Norr Mälarstrand och Rålambshovsleden. Gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och vid tunneln under Gjörwellsgatan kommer nu att byggas om för förbättrad framkomlighet och säkerhet.

Varför?

Gång- och cykelbanan i parken är inte tillräckligt bred, cyklister och gående har inte tydligt separerade fält, det är skarpa kurvor i anslutning till tunneln under Gjörwellsgatan och belysningen i tunneln behöver förbättras. Dessa är de främsta orsakerna till att gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken byggs om.

Vad?

I enlighet med Stockholm stads cykelplan kommer gång- och cykelbanan i Rålambhovsparken och vid tunneln under Gjörwellsgatan att byggas om för bättre framkomlighet och högre säkerhet.

Gång- och cykelbanan ska breddas, de två trafikslagen gång- och cykel separeras ordentligt och förstärkt belysning monteras i tunneln under Gjörwellsgatan.

Gång- och cykelbanan breddas från 4,7 m till 7,8 m med en 4,5 m bred cykelbana och en 3 m bred gångbana.
För tydligare avgränsning av de två trafikslagen avdelas gång- och cykelbanan med två rader stor gatsten.
Gång- och cykelbanan justeras något österut mot parken, vilket skapar bättre radier för cyklister vid tunneln.
Gång- och cykelbanan i parken samt tunneln under Gjörwellsgatan får förbättrad belysning.

Vem?

Stockholm stad genomför projektet.

När?

Byggstart sommaren 2017. Projektet beräknas vara klart under hösten 2017.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Karta med positionen för Kungsholmen, Rålambshovsparken, Gång- och cykel utmarkerad
Se Kungsholmen, Rålambshovsparken, Gång- och cykel på kartsidan
Lat N 59º 19' 48" Lon E 18º 1' 15"
Se Kungsholmen, Rålambshovsparken, Gång- och cykel i Google Maps

Kontakt