Upprustningar Kungsholmen, Rålambshovsparken

Rålambshovsparken
Rålambshovsparken 2011. Foto: Lennart Johansson

Om projektet

Ett åtgärdsprogram för förbättringar, ökad tillgänglighet och stärkta ekosystemtjänster har tagits fram. Åtgärderna kommer att genomföras i parken 2016-2019.

Varför?

Rålambshovsparken är hela stadens park. Dess storlek, innehåll och attraktiva läge gör att den nyttjas alla årstider av människor från hela Stockholmsområdet. Detta medför också hårt slitage på gräsytor och utrustning i parken, som ska fungera för många intressegruppers olika behov.

Vetskapen om grönområdens stora betydelse för att skapa en hållbar stad gör det även viktigt att titta på hur ekosystemtjänsterna i denna stora grön lunga på olika sätt kan värnas, stärkas och synliggöras.

Vad?

Under 2017 kommer bland annat detta göras:

• Ombyggnation av gångvägar.
• Nyplantering av träd.
• Nya möbler och skräpkorgar.

Vem?

Kungsholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för projektet.

Senast uppdaterad 8 november 2016

Karta med positionen för Kungsholmen, Rålambshovsparken utmarkerad
Se Kungsholmen, Rålambshovsparken på kartsidan
Lat N 59º 19' 44" Lon E 18º 1' 23"
Se Kungsholmen, Rålambshovsparken i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Åtgärder enligt program genomförs 2016-2019.

Kontakt