Trafik och vägar Kungsholmen, Kungsholms strand

Cyklist på Kungsholms strand
Foto: Fredrik Wittbjer, Stockholms stad

Om projektet

Kungsholms strand är ett prioriterat cykelstråk för arbetspendling i Stockholms län. Idag samsas motordriven trafik och cyklister om samma yta på vägen. Därför vill staden förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för cyklister mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten på Kungsholms strand mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan genomfördes ett försök under 2015. Det gick ut på att ett av de två körfälten markerades för cyklister så att de fick ett separat utrymme. Ambitionen var också att bilister skulle ta större hänsyn till cyklister. Resultatet från utvärderingen som genomfördes hösten samma år visade att hela 85 procent av cyklisterna upplevde en förbättring. Även kollektivtrafiken var positiva till åtgärderna som testades under sommaren.

Vad?

Stockholms stad vill göra det enklare och säkrare att cykla längs Kungsholms strand och tydliggöra hur bilister och cyklister ska samsas i trafiken. Åtgärderna som testades i försöket kommer därför att genomföras och bli permanenta mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan och utökas fram till Inedalsgatan.

Åtgärder mellan Igeldammsgatan och Fridhemsgatan:
På båda sidor om vägen kommer det bli en yta för cykling genom att ett av två körfält för motorfordon tas bort. Det innebär dubbelriktad motortrafik i körfältet och att motorfordon måste använda vägrenen vid möte. Ytan för cykling markeras med röd asfalt och vägmålning. Längs sträckan påverkas inte möjligheterna att parkera bilar.

Åtgärder mellan Fridhemsgatan och Inedalsgatan:
En dubbelriktad cykelbana skapas med tydlig avgränsning mot motortrafiken. Då utrymmet är begränsat behöver ett 40-tal parkeringsplatser tas bort för att kunna öka trafiksäkerheten och en busshållsplats behöver flyttas från Kungsholms strand till Inedalsgatan. En miljöstation vid Sankt Eriksbron kommer att flyttas till västra sidan om bron vilket gör att ytterligare sju parkeringsplatser tas bort.

Vem?

Stockholms stad genomför projektet.

När?

Projektet genomförs under våren/sommaren 2017.

Senast uppdaterad 22 maj 2017

Karta med positionen för Kungsholmen, Kungsholms strand utmarkerad
Se Kungsholmen, Kungsholms strand på kartsidan
Lat N 59º 20' 16" Lon E 18º 1' 39"
Se Kungsholmen, Kungsholms strand i Google Maps

Status

  • Genomförande

Kontakt