Service Kungsholmen, Konradsberg skola

Campus Konradsberg
Kartskiss över Campus Konradsberg

Om projektet

Utbildningsförvaltningen har ett stort behov av utbildningslokaler på
Kungsholmen. Flera nybyggnadsprojekt har startat på Kungsholmen och det finns
möjlighet att elevantalsökningen i slutet av prognosperioden är större än den beräknas idag.

Skolfastigheter i Stockholm AB köpte våren 2014 Campus Konradsberg för utveckling av Stockholms stads skolverksamhet.

Varför?

Flera nybyggnadsprojekt har startat på Kungsholmen och det finns
möjlighet att elevantalsökningen i slutet av prognosperioden är större än den beräknas idag.

När?

Efter köpet av Konradsberg kommer Utbildningsförvaltningen SISAB, skolfastigheter i Stockholm AB att fortsätta utvecklingen av skolverksamheten i området.

Senast uppdaterad 27 mars 2015

Karta med positionen för Kungsholmen, Konradsberg skola utmarkerad
Se Kungsholmen, Konradsberg skola på kartsidan
Lat N 59º 19' 45" Lon E 18º 0' 42"
Se Kungsholmen, Konradsberg skola i Google Maps

Kontakt