Sammanställning av enkät om park och nya torg inom Kista Äng

Som en del av planarbetet för utvecklingen av Kista Äng har staden genomfört en medborgarundersökning med hjälp av en webbenkät under perioden 19 januari till 17 februari 2015.

En uppmaning om att besvara enkäten skickades ut till drygt 2800 hushåll i området och förmedlades via annons i lokaltidningen och stadsdelens annons ”Hallå Stockholmare samt stockholm.se, via twitter och Facebook. Information om enkäten fanns även tillgänglig på Kista digitala bibliotek, NOD och kort delades ut på Jan Stenbäcks torg i Kista.

66 persdoner besvarade enkäten. Enkäten fungerar som en tidig dialog med medborgarna. Resultaten från enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av allmänna platser, ny park och nya torg  inom området Kista Äng.

Ta del av sammanställningen av enkäten

Senast uppdaterad 14 april 2015

Karta med positionen för Kista utmarkerad
Se Kista på kartsidan
Lat N 59º 24' 7" Lon E 17º 56' 32"
Se Kista i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Framtidsbilden för Kista är skapandet av det nya Kista Science City – ett samhälle med boende, näringsliv och skola i nära samverkan i en levande stadsmiljö.

  • Klart

    Flera byggprojekt pågår inom området med olika slutdatum.

Kontakt