Kista Torn

I direkt närhet till Kista Galleria, service och kommunikationer byggs Kista Torn med cirka 362 lägenheter. Området ligger mellan Borgarfjordsgatan, Danmarksgatan, Hanstavägen och Folketingsvägen.

Vad?

Två bostadshus uppförs om cirka 15 respektive cirka 35 våningar och takvåningar ovanpå en sockel om fyra våningar med garage samt entré. De båda husen rymmer cirka 362 lägenheter, alla lägenheter uppförs som bostadsrätt.

Gård och takterass

Mellan de två bostadshusen kommer en skyddad gård att byggas som kan nyttjas för lek och rekreation. I anslutning till gården kan en förskola uppföras.

/PageFiles/919118/Kista torn.JPG

På bostadshusens tak byggs takterrasser med planteringar och möblering för utevistelse och med skärmtak närmast hissarna. Terrasserna kommer att vara tillgängliga för boende.

Gator, trafik och parkering

Det kommer att vara möjligt att parkera i garage som är tre plan och ligger under bostadshusen. Garaget kommer preliminärt att ha 175 bilplatser och infart sker från Folketingsvägen.

Vem?

JM AB är byggherre för det höga huset och AB Borätt för det lägre. Stockholms stad har ansvar för byggnation av gator och torg inom området.

När?

Byggarbetet har påbörjats. Markarbetena är vara klara till hösten 2016 och då kommer det även att planteras nya träd. Inflyttning har påbörjats. Arbetena beräknas vara helt avslutade under hösten 2017.

Störningar under byggtiden

En viss ökning av trafik, damm och buller, bland annat från transportfordon, kan märkas. Danmarksgatan, Borgarfjordsgatan och Folketingsvägen kommer att byggas om likaså rondellen på Hanstavägen.

Senast uppdaterad 16 januari 2017

Karta med positionen för Kista utmarkerad
Se Kista på kartsidan
Lat N 59º 24' 7" Lon E 17º 56' 32"
Se Kista i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Framtidsbilden för Kista är skapandet av det nya Kista Science City – ett samhälle med boende, näringsliv och skola i nära samverkan i en levande stadsmiljö.

  • Klart

    Flera byggprojekt pågår inom området med olika slutdatum.

Kontakt