Mer än en typ av projekt Kista

Kista

Om projektet

Stadsdelen Kista byggdes för cirka 40 år sedan och har under åren fått ett högt anseende, både i Sverige och internationellt. För många är Kista en plats där IT-företag samlas, för andra är Kista en omtyckt hemort. Just nu pågår ett flertal plan- och byggprojekt i Kista för att ytterligare utveckla området.

Varför?

En målsättning för Kista Science City är att ge såväl nya som befintliga företag i Kista goda förutsättningar för expansion i en dynamisk stadsmiljö med levande gatustråk. En annan är att stärka integrationen mellan bostads- och företagsområdena.

Utvecklingen ligger helt i linje med Stockholms stads översiktsplan där Kista pekas ut som en av viktig tyngdpunkt. Som del i utvecklingen ska även kopplingarna till närliggande områden som Spånga, Barkarby och Sollentuna stärkas.

Vad?

Ett nytt Kista håller på att växa fram med en stadslik miljö som lever dygnet runt. Ett flertal nya bostäder, nya gator, gång- och cykelbanor, torg, mötesplatser, affärsstråk, samt ett bredare serviceutbud gör Kista till en mer attraktiv plats för människor att verka och leva i. Totalt planeras för 3000-4000 nya bostäder av olika karaktär, allt för att möta Kistabornas bostadsbehov.

Vem?

Familjebostäder, Ikano Bostad, JM, Klövern, Borätt, Atrium Ljungberg, Einar Mattsson, NCC, Åke Sundvall, Vasakronan, Veidekke, Folkhem och BORIS.

När?

2009-2020

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 10 februari 2017

Karta med positionen för Kista utmarkerad
Se Kista på kartsidan
Lat N 59º 24' 7" Lon E 17º 56' 32"
Se Kista i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Framtidsbilden för Kista är skapandet av det nya Kista Science City – ett samhälle med boende, näringsliv och skola i nära samverkan i en levande stadsmiljö.

  • Klart

    Flera byggprojekt pågår inom området med olika slutdatum.

Kontakt