Frågor och svar

 

Vilka övriga projekt är aktuella i Kärrtorp?

Kärrtorp centrum: 200 nya lägenheter på tre olika platser i centrum: Kvarteren Grönskär och Söderarm där Svenska Bostäder ska bygga och kvarteret Näskubben där Besqab ska bygga. Fördelningen är 68 hyresrätter och 92 bostadsrätter.

Bostäder vid Kärrtorps IP: Ca 600 nya bostäder varav 400 hyresrätter och 200 bostadsrätter. Ca 200 av hyreslägenheterna är tänkta att bli så kallade Stockholmshus.

Varför planeras det så mycket ny bebyggelse i Kärrtorp?

Stockholm växer snabbt och behovet av nya bostäder ökar. Stockholms stad försöker hitta lämpliga platser att bygga på, gärna nära kollektivtrafik så att bilberoendet minskar. Dessutom behöver Kärrtorp fler boende så att centrum kan stärkas. Fler boende ger ökat kundunderlag och förutsättning för ett mer levande centrum. Vår bedömning är att fler bostäder och fler boende är bra för Kärrtorp.

Vilka projekt är på gång i närområdet?

Hammarbyhöjden-Björkhagen: Programmet för området antogs i juni 2016 och innehåller ca 2 300-2 700 nya bostäder. De flesta av bostäderna koncentreras till tre platser: intill Hammarbyvägen (som eventuellt överdäckas), i Hammarbyskogen och i västra Nytorps gärde. Sedan tidigare pågår detaljplanearbete i flera projekt i Björkhagen. De tre projekt som ligger nära Kärrtorp är Björkhagen Centrum, Malmövägen och Simrishamnsvägen.

Gården är så grönskande och fin idag, varför bygger ni ett hus här?

Stockholm växer snabbt och behovet av nya bostäder ökar. Stockholms stad försöker hitta lämpliga platser att bygga på, gärna nära kollektivtrafik så att bilberoendet minskar.

När vi planerar det nya huset ser vi till att bevara grönskan på gården i så stor utsträckning som möjligt. I detaljplanen kommer några av de viktigaste tallarna att skyddas från fällning. Dessutom är vi måna om att det nya huset ska passa bra in med befintlig bebyggelse i Kärrtorp.

I samband med projekt kommer gården att rustas upp.

När börjar huset byggas?

Byggstarten är beroende av när detaljplanen antas. Enligt stadens preliminära tidplan kan planen antas tidigast andra kvartalet 2017. Byggstarten för huset blir då tidigast våren 2018.

Vilken typ av lägenheter blir det?

Primula planerar 17 nya lägenheter varav de flesta blir 2:or eller 4:or. Samtliga blir hyresrätter.

Kommer det att bli störande arbeten?

Ja, det kommer att bli en del störande arbeten men Primula kommer att göra allt för att minimera störningarna.

Hur gör jag om jag är intresserad av en lägenhet i de nya husen?

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar nybyggda hyreslägenheter: bostad.stockholm.se eller telefon 08-785 88 30.

Hur blir det med parkeringsplatser?

Parkeringsplatsen som finns i kvarteret idag försvinner när den nya byggnaden byggs.  Nya parkeringsplatser för bil kommer att finnas på gården bredvid det nya huset. Totalt blir det 16 platser för nya och gamla hyresgäster i kvarteret.

När det gäller parkeringsplatser för cykel räknar vi med 2,5 cykelplatser per lägenhet. Det innebär totalt 42 platser för de nya bostäderna. Några platser blir utomhus framför huset och några blir inomhus i ett av de befintliga husen.

Idag är det svårt att hitta en parkeringsplats i Kärrtorp, varför planerar ni inte fler parkeringsplatser?

När staden växer måste olika intressen vägas mot varandra för att få till en så effektiv markanvändning som möjligt.

Många boende i Kärrtorp upplever att det är brist på gatuparkeringar nära bostaden. På avgiftsbelagda parkeringsplatser i Kärrtorp är däremot beläggningsgraden förhållandevis låg, enligt stadens studier. Detta gäller främst parkeringsplatser vid Kärrtorps IP och Kärrtorps gymnasium. Stadens bedömning är därför att det generellt inte råder brist på parkeringsplatser i Kärrtorp.

Senast uppdaterad 23 november 2016