Service Älvsjö, Kämpetorpsskolan

Kämpetorpsskolan

Om projektet

Kämpetorpsskolan ska byggas ut för att möta behovet av elevplatser i närområdet.

Varför?

I området finns för årskurserna F-6 ett behov av 10 till 12 paralleller per årskurs och år fram till 2021.

Vad?

Skolan planeras få en treparallellig F-6 och femparallellig 7-9-organisation med totalt 1020 elever. Det innebär en ökning med 705 elevplatser. Kämpetorpsskolan
planeras för att kunna växla fördelningen av klasserna mellan årskurs F-6 och
årskurs 7-9 beroende hur behovet ser ut över tid.

När?

Bygget av skolan förväntas påbörjas i början av 2017. Då har rivningsarbeten som är nödvändiga för byggandet pågått sedan hösten 2016. Skolans utbyggnation beräknas vara färdig till årsskiftet 2018/2019.

Vårterminen 2019 används för att flytta tillbaka skolans verksamhet i de nygamla lokalerna. Eleverna kan då flytta in till hösten 2019.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 26 maj 2016

Karta med positionen för Kämpetorpsskolan utmarkerad
Se Kämpetorpsskolan på kartsidan
Lat N 59º 17' 2" Lon E 17º 59' 44"
Se Kämpetorpsskolan i Google Maps

Kontakt