Bostäder Kälvesta, Förlängning av Tumultgränd_

Tidig illustration över Sörgårdsängen: Småa AB
Tidig illustration över Sörgårdsängen: Småa AB

Om projektet

Småa AB har byggt 34 kedjehus och radhus i Kälvesta nära gränsen till Järfälla Kommun. Stockholms stad har byggt en förlängning av Tumultgränd till det nya bostadsområdet

Vad?

i Området hard et byggts 34 nya småhus med bostadsrätt; 13 radhus och 21 kedjehus. En ny förlängning av Tumultgränd har byggts till området.

Vem?

Stockholms stad, genom gatu- och fastighetsnämnden, beslutade i februari 2004 att anvisa mark för byggande av småhus till Småa AB inom del av fastigheten Lunda 6:1.

När?

Detaljplaneförslaget för området vann laga kraft den 13 november 2013.
Bostäderna har byggts och är inflyttade.

Nu återstår de sista arbetena och området finplaneras. Det innebär att gångbanan färdigställs och det översta lagret av asfalt läggs längs den nya delen av Tumultgränd. Övergångsställe målas och nya skyltar monteras. Arbetena, som beräknas vara avslutade i mitten av juli, utförs av NCC på uppdrag av Exploateringskontoret.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 19 maj 2017

Karta med positionen för Kälvesta, Förlängning av Tumultgränd utmarkerad
Se Kälvesta, Förlängning av Tumultgränd på kartsidan
Lat N 59º 23' 14" Lon E 17º 51' 9"
Se Kälvesta, Förlängning av Tumultgränd i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Ett av stadens mål är att bygga fler nya bostäder. Genom att bygga dessa bostäder i Kälvesta, bidrar det till att uppfylla målet.

 • Planering

  Beskrivning

  Detaljplanen vann laga kraft 2013 och omfattar 34 lägenheter i form av rad- och kedjehus.

 • Genomförande

  2014-08-01 - 2017-07-15

 • Klart

  Beskrivning

  De 34 lägenheterna (rad- och kedjehus) har färdigställts av Småa AB.

Kontakt