Mer än en typ av projekt Johannelund

Johannelund
Johannelund

Om projektet

Fler nya bostäder och en förskola byggs längs Lövstavägen i Vinsta-Hässelby Gård. Området är den andra etappen i en omvandling av Lövstavägen till bostadsgata.

Vad?

Området omfattar totalt 580 lägenheter varav 230 är bostadsrätter. Det blir 30 bostadsrättsradhus, 135 bostadsrättslägenheter, 206 hyreslägenheter, 111 koperativa lägenheter samt Pysslingenförskola och butiker, vid Johannelundstoppen. Planområdet utgörs av Johannelundstoppens sydvästsida mot Lövstavägen.

Konstnären Catrin Andersson har uppdragits att uföra konstnärlig gestaltning i området. Hon påbörjade sitt arbete under hösten 2013 och konstverket ska bli klart för invigning till hösten 2014.

När?

Hela projektet beräknas bli klart i slutet av 2015.

Påverkan i närområdet

Under byggtiden, som bl a omfattar pålning och ökad trafik i form av transportfordon, kommer vissa olägenheter i form av damm och buller att uppstå. Vi ber om överseende med dessa.

De sista husen grundläggs under 2014.

Senast uppdaterad 27 november 2014

Karta med positionen för Johannelund utmarkerad
Se Johannelund på kartsidan
Lat N 59º 22' 22" Lon E 17º 50' 46"
Se Johannelund i Google Maps

Status

 • Genomförande

  Just nu

  Välkommen till invigningen av Catrin Anderssons konstnärliga gestaltning för Johannelundstoppen.

  Dag: Torsdag 4 december
  Tid: Kl. 10.00
  Plats: Nedanför Johannelundstoppen, invid Rabattvägen.

  Närmaste tunnelbanestationer är Johannelund och Hässelby gård.
  ____________________
  Byggbolagen i Johannelund kommer att utöka boendeparkeringen.
  Bilar som står i vägen för byggtransporter kommer att transporteras bort från området.

Kontakt