Mer än en typ av projekt Johannelund

Johannelund
Johannelund

Om projektet

Fler nya bostäder och en förskola har byggts längs Lövstavägen i Vinsta-Hässelby Gård. Området är den andra etappen i en omvandling av Lövstavägen till bostadsgata.

Vad?

Området omfattar totalt 580 lägenheter varav 230 är bostadsrätter. Nu är projektet avslutat och det har totalt byggts 30 bostadsrättsradhus, 135 bostadsrättslägenheter, 206 hyreslägenheter, 111 koperativa lägenheter samt en Pysslingenförskola och butiker, vid Johannelundstoppen. Planområdet utgörs av Johannelundstoppens sydvästsida mot Lövstavägen.

Konstnären Catrin Andersson utfört konstnärlig utsmyckning på Johannelundstoppen: verket Earthstar. Hon påbörjade sitt arbete 2013 och det invigdes i november 2014.

När?

Hela projektet beräknas bli klart i slutet av 2015.

Påverkan i närområdet

Under byggtiden, som bl a omfattar pålning och ökad trafik i form av transportfordon, har vissa olägenheter i form av damm och buller uppstått. Vi ber om överseende med dessa.

Senast uppdaterad 12 november 2015

Karta med positionen för Johannelund utmarkerad
Se Johannelund på kartsidan
Lat N 59º 22' 22" Lon E 17º 50' 46"
Se Johannelund i Google Maps

Status

 • Genomförande

  Just nu

  Välkommen till invigningen av Catrin Anderssons konstnärliga gestaltning för Johannelundstoppen.

  Dag: Torsdag 4 december
  Tid: Kl. 10.00
  Plats: Nedanför Johannelundstoppen, invid Rabattvägen.

  Närmaste tunnelbanestationer är Johannelund och Hässelby gård.
  ____________________
  Byggbolagen i Johannelund kommer att utöka boendeparkeringen.
  Bilar som står i vägen för byggtransporter kommer att transporteras bort från området.

Kontakt