Om projektet

Planen syftar till att möjliggöra en ny begravningsplats med utrymme för totalt ca 20 000 gravar varav ca 9 000 kistgravar, minneslundar, en servicebyggnad och två ceremonibyggnader.

Begravningsplatsen kommer att byggas ut i etapper där etapp 1 kommer att ta de sydöstra delarna av planområdet i anspråk och det fullt utbyggda förslaget kommer att innefatta även Granholmstoppen. Landskapet ska i framtiden användas för både rekreation och begravning. Det ska vara lätt och enkelt för besökaren att förstå vilka delar som hyser begravningsfunktioner respektive rekreationsområden.

Den övergripande gestaltningsprincipen är att begravningsplatsen ska utformas som flera separata ”begravningsöar” inom ett i övrigt relativt orört landskap.
 Planområdet omfattar ca 43 hektar varav ca 15 hektar som planeras för begravningsfunktioner i form av kistgravar, minneslunder, askspridning och ceremonibyggnader.

Målsättningen är att mellanrummen mellan öarna blir rumsligt varierade och fristående så att vardagslivet kan existera sida vid sida med olika begravningsfunktioner och ritualer.

Kyrkogårdsförvaltningen anordnade 2009-2010 en internationell allmän arkitekttävling, som vanns av det danska arkitektkontoret Arkitekt Kristine Jensen Tegnestue i samarbete med den danske arkitekten Poul Ingemann.

Senast uppdaterad 17 februari 2017

Karta med positionen för Järva begravningsplats utmarkerad
Se Järva begravningsplats på kartsidan
Lat N 59º 24' 8" Lon E 17º 53' 45"
Se Järva begravningsplats i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Den nya begravningsplatsen på Järvafältet är en satsning av motsvarande strategisk betydelse och långsiktighet som Skogskyrkogården varit för södra delen av staden.

 • Planering

  Beskrivning

  Programsamråd hölls under juni 2012. Samråd gällande detaljplan för Järva begravningsplats hölls hösten 2014. Planen var på utställning den 23 mars till den 20 april 2016.

  Den 27 oktober 2016 godkändes förslaget till detaljplan i stadsbyggnadsnämnden. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016.

  Följ planarbetet via "relaterade länkar" på denna sida.

Kontakt