Service Järva begravningsplats

Granskogen

Om projektet

En ny begravningsplats föreslås att etableras på en del av Järva friområde. Begravningsplatsen ska ligga intill norr om Tensta i sydvästra hörnet av Järvafältet. På Järva begravningsplats kan en integration mellan forntid, nutid och framtid uppnås. Här är ett område med gravar från vikingatid och medeltid som tillsammans med nya gravskick skapar integration i tid och rum, mellan gammalt och nytt samt mellan olika kulturyttringar och traditioner.

Varför?

En ökad befolkning i Stockholm gör att behovet av gravplatser ökar. Det finns en brist på gravmark i nordvästra Stockholm och visionen är att den nya begravningsplatsen ska få samma strategiska betydelse och långsiktighet som Skogskyrkogården har för södra delen av staden.

Vad?

En begravningsplats som ska ge utrymme för en mångfald av gravskick, vara en stämningsfull och rofylld plats för besökaren samt också svara mot lokala behov av en vacker, attraktiv, trygg och tillgänglig miljö. Platsen har idag stora kultur- och naturvärden och ambitionen är att begravningsplatsen ska förstärka och utveckla dessa värden.

Planen syftar till att möjliggöra en begravningsplats med utrymme för totalt cirka 20 000 gravar varav cirka 9000 kistgravar, minneslundar, en servicebyggnad och två ceremonibyggnader. Begravningsplatsen utformas som flera separata "begravningsöar" inom ett i övrigt relativt orört landskap. Den övergripande utformningen finns beskriven i ett gestaltningsprogram som finns att läsa på denna sida.

Vem?

Kyrkogårdsförvaltningen inom Stockholms stad kommer att ansvara för anläggning och drift av begravningsplatsen. Staden äger marken.

När?

Att bygga en begravningsplats är en lång process som löper över flera decennier och syftet med arkitekttävlingen är bland annat att fånga in förslag som kan utgöra grund för vidare bearbetningar under en mycket lång tid.

Den 27 oktober godkände stadsbyggnadsnämnden förslaget till detaljplan. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016.

De första gravsättningarna kan ske tidigast 2018.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 21 februari 2017

Karta med positionen för Järva begravningsplats utmarkerad
Se Järva begravningsplats på kartsidan
Lat N 59º 24' 8" Lon E 17º 53' 45"
Se Järva begravningsplats i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Den nya begravningsplatsen på Järvafältet är en satsning av motsvarande strategisk betydelse och långsiktighet som Skogskyrkogården varit för södra delen av staden.

 • Planering

  Beskrivning

  Programsamråd hölls under juni 2012. Samråd gällande detaljplan för Järva begravningsplats hölls hösten 2014. Planen var på utställning den 23 mars till den 20 april 2016.

  Den 27 oktober 2016 godkändes förslaget till detaljplan i stadsbyggnadsnämnden. Förslaget antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2016.

  Följ planarbetet via "relaterade länkar" på denna sida.

Kontakt