Bostäder Högdalen, Örby 4:1

Illustration: Vy mot söder, Bergkrantz Arkitekter AB
Illustration: Vy mot söder, Bergkrantz Arkitekter AB

Varför?

Syftet är att förtäta Högdalens centrum med bostäder i enlighet med
Översiktsplanens strategi ”Satsa på attraktiva tyngdpunkter”. Här finns bra kollektivtrafik med tunnelbana runt knuten, och flertalet busslinjer som går från busstorget i centrum. Dessutom är servicen i området väl utbyggd och kan i och med detta förslag byggas ut ytterligare.

Vad?

90 nya lägenheter och 90 studentlägenheter byggs vid Rangstaplan i Högdalens centrum. Det planeras för garage under huset och lokaler i bottenvåningen för centrumändamål. Byggnaden blir ett nytt landmärke, och man vill skapa en levande och trygg miljö för boende i Högdalen.
Det blir två hus på vardera 16 samt 10 våningar, som sammanlänkas i de nedre två våningarna.

Vem?

Åke Sundvall Projekt AB

När?

Tidplan:

Plansamråd, tredje kvartalet 2015
Granskning, första kvartalet 2016
Antagande, andra kvartalet 2016

Läs mer om Högdalen, Örby 4:1

Senast uppdaterad 13 oktober 2017

Karta med positionen för Högdalen, Örby 4:1 utmarkerad
Se Högdalen, Örby 4:1 på kartsidan
Lat N 59º 15' 51" Lon E 18º 2' 32"
Se Högdalen, Örby 4:1 i Google Maps

Kontakt