Tillfälliga sprängningsarbeten perioden 9-19 februari

Publicerad
18 april 2012 15:32
Senast ändrad
17 februari 2015 13:58
Ämne
Information till boende i området
Områden
Hässelby-Vällingby

Stockholms stad har gett NCC i uppdrag att utföra gräv- och ledningsarbeten för att flytta gång- och cykelbanan vid Grantoppsgränd.

Under perioden 9 – 19 februari kl. 07.00 – 16.00 kommer sprängningsarbeten periodvis att äga rum i anslutning till arbetsområdet.

Signal vid sprängning

Vid sprängning sker signal med hjälp av en siren.
Innan sprängning ges en ”varningssignal” med korta signaler
 ( - - - ), efter sker en ”klarsignal” som är lång (______).

Besiktning av fastigheter

De fastigheter som bedöms ligga inom riskområdet har besiktigats och har fått vibrationsmätare.

Kontakt: byggledare Jan Hellström, 010-476 68 08.

Senast uppdaterad 17 februari 2015