Bostäder Hässelby Villastad, Grantoppsgränd

Karta delar av Hässelby Villastad
Karta över delar av Hässelby Villastad

Om projektet

Stockholm växer. Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Utvecklingen av Hässelby Villastad är en del av detta.

Vad?

Planområdet utgörs i dag av naturmark samt en gång- och cykelväg som passerar igenom området. Här har 3 stycken flerbostadshus uppförts i fyra våningar med totalt cirka 64 lägenheter.

En ny kvartersgata har byggts från Blomsterkungsvägen med vändningsmöjlighet. Parkering anordnas i carports eller som markparkering.

Vem?

Stockholms stad tillsammans med Ikano Bostad AB

När?

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden den 24 april, 2014. Planen vann laga kraft 2 oktober 2014. Bostäderna har byggts.

Påverkan i närområdet

Befintlig gång- och cykelbana flyttades något i sidled under våren 2015.
Byggstart för bostadshusen har påbörjats.

Senast uppdaterad 4 april 2017

Karta med positionen för Hässelby Villastad, Grantoppsgränd utmarkerad
Se Hässelby Villastad, Grantoppsgränd på kartsidan
Lat N 59º 23' 19" Lon E 17º 49' 26"
Se Hässelby Villastad, Grantoppsgränd i Google Maps

Status

 • Planering

  2010-10-01

  Beskrivning

  I planeringen ligger att uppföra 3 stycken flerbostadshus i fyra våningar med totalt cirka 64 lägenheter.

 • Genomförande

  2015-01-12

  Just nu

  Byggnation av bostäder pågår.

Kontakt