Trafik och vägar Hässelby, Växthusvägen

Om projektet

En ny gång- och cykelbana kommer att byggas på Växthusvägen mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen. Det sker i samband med att Växthusvägen förlängs från Hässelby till Järfälla. Den nya cykelbanan blir en viktig länk i ett regionalt cykelstråk för arbetspendling.

Varför?

Växthusvägen är del i ett regionalt cykelstråk men idag finns ingen gång- och cykelbana mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen. Därför ska framkomligheten förbättras och säkerheten ökas, framförallt för de som gå och cyklar.

Vad?

Målet är att fler ska välja att arbetspendla med cykel. I enligenhet med den regionala cykelplan kommer en ny gång- och cykelbana att byggas mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen, ca 400 meter. Vid Skälbyvägen byggs den ihop med den befintliga cykelbanan.

För att öka säkerheten för de som går och cyklar kommer ett upphöjt övergångsställe att byggas över Växthusvägen vid Skälbyvägen, liksom vid rodellen där Växthusvägen-Blomsterkungsvägen. Belysningen kommer också att rustas upp för att bli mer energisnål.

Vem?

Stockholms stad i samarbete med Järfälla kommun.

När?

Arbetet blev klart hösten 2016.

Senast uppdaterad 30 mars 2017

Karta med positionen för Hässelby, Växthusvägen utmarkerad
Se Hässelby, Växthusvägen på kartsidan
Lat N 59º 23' 11" Lon E 17º 49' 30"
Se Hässelby, Växthusvägen i Google Maps

Kontakt