Trafik och vägar Hässelby, Växthusvägen

Om projektet

En ny gång- och cykelbana har byggts på Växthusvägen mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen. Det gjordes i samband med att Växthusvägen förlängdes från Hässelby till Järfälla. Den nya cykelbanan är en viktig länk i ett regionalt cykelstråk för arbetspendling.

Varför?

Växthusvägen är del i ett regionalt cykelstråk, men idag finns ingen gång- och cykelbana mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen. Därför ska framkomligheten förbättras och säkerheten ökas, framförallt för de som går och cyklar.

Vad?

En ny gång- och cykelbana har byggts mellan Blomsterkungsvägen och Skälbyvägen, ca 400 meter. Vid Skälbyvägen byggs den ihop med den befintliga cykelbanan.

För att öka säkerheten för de som går och cyklar har ett upphöjt övergångsställe att byggts över Växthusvägen vid Skälbyvägen, liksom vid rodellen där Växthusvägen-Blomsterkungsvägen. Belysningen har också rustats upp för att bli mer energisnål.

Målet med den nya gång- och cykelbanan är att fler ska välja att arbetspendla med cykel.

Vem?

Stockholms stad i samarbete med Järfälla kommun.

När?

Arbetet blev klart hösten 2016.

Senast uppdaterad 17 maj 2017

Karta med positionen för Hässelby, Växthusvägen utmarkerad
Se Hässelby, Växthusvägen på kartsidan
Lat N 59º 23' 11" Lon E 17º 49' 30"
Se Hässelby, Växthusvägen i Google Maps

Kontakt