Bostäder Hässelby Gård, vid kv. Skogsstjärnan

Illustration över kvarteret Skogsstjärnan vid Lövstavägen
Illustration över kvarteret Skogsstjärnan vid Lövstavägen

Om projektet

Stockholms stad kommer att bygga 234 bostäder i kvarteret Skogsstjärnan intill Lövstavägen i Hässelby Gård. I projektet ingår också att Lövstavägen rustas upp till en mer stadsmässig gata med trottoarer på båda sidor av vägen.

Varför?

Ett av Stockholms stads mål är att bygga 5000 bostäder per år. Ett annat är att utveckla ytterstaden. Genom att bygga nya bostäder på bland annat ett före detta upplagsområde och samtidigt rusta upp Lövstavägen, bidrar detta projekt till att uppfylla dessa mål.

Vad?

I det nya kvarteret kommer det att byggas 234 bostäder i flerbostadshus, både hyresrätter och bostadsrätter. En ny entré skapas till Karl Bondes Skog. I samband med bostadsbebyggelsen vid Johannelund upprustades Lövstavägen till en stadsmässig gata. Denna upprustning fortsätter nu fram till korsningen vid Skattegårdsvägen, vilket innebär att även Kvarteret Skogsstjärnan får trottoarer på båda sidor av Lövstavägen.

Vem?

Stockholms stad, exploateringskontoret, bygger om Lövstavägen och rustar upp Karls Bondes skog. Ikano bygger 127 bostadsrätter i brf Skogsstjärnan och Svenska Bostäder bygger 108 hyresrätter.

Ikano Bostad: Veronika Sundberg, projektledare, veronika.sundberg@ikano.se

Svenska Bostäder: Monica Staaf, projektledare, monica.staaf@svenskabostader.se
Suzanne Frejd, kommunikatör, Suzanne.frejd@svenskabostader.se

Exploateringskontoret, Stockholms stad, se kontaktuppgifter till höger.

När?

Detaljplaneförslaget för området ställdes ut 5 mars–2 april 2014. Detaljplanen vann laga kraft i maj 2015. Bostadsbebyggelsen startade i februari 2016 och inflyttning sker under 2017 och 2018.

Läs mer om Bostäder vid Lövstavägen

Senast uppdaterad 11 december 2017

Karta med positionen för Bostäder vid Lövstavägen utmarkerad
Se Bostäder vid Lövstavägen på kartsidan
Lat N 59º 22' 29" Lon E 17º 50' 8"
Se Bostäder vid Lövstavägen i Google Maps

Status

  • Genomförande

    Just nu

    Under vecka 37 stängde Lövstavägens södra körfält för renovering och istället öppnade det norra körfältet för trafik i båda riktningar.

    Nästa steg

    Under 2017/2018 är bostäderna färdigbyggda. Inflytt sker under hösten 2017 och våren 2018. Lövstavägen får ny asfalt och båda körfälten öppnas för trafik. De nya trottoarerna, cykelbanan och trädplanteringarna färdigställs.

Kontakt